دفرمگی و پیچ و تاب برداشتن قطعه(warpage) – عیوب تزریق پلاستیک