قالب نور و روشنایی

باتوجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی به انواع مختلف چراغ های LED  از جمله محصولات خیابانی ، هالوژنی ،FPL ، پروژکتورها و … ، وجود رقابت شرکت ها برای واردشدن به بازارهای مختلف در زمینه های کمی و کیفی محصولات لازم است که شرکت های ایرانی برای تحقق رشد اقتصادی کشور و واردشدن به بازارهای خارجی در این زمینه هاتوانایی های خود را بیش از پیش گسترش دهند.

انواع قالب نور و روشنایی

  1. قالب هالوژن
  2. قالب پایه لوس
  3. قالب روشنایی دکوری
  4. قالب لوکس حبابی