شرکت بهینه سازان سرافراز خودرو با علم به این نکته که خدمات مونتاژ در کنار تزریق یکی از نیاز های اغلب مشتریان بزرگ می باشد و به منظور تکمیل سیکل تولید قطعه ی خود (طراحی قطعه – طراحی قالب – ساخت ، تعمیر و تست قالب – تولید قطعه – مونتاژ قطعه ) ارائه دهنده ی خدمات مونتاژ در خصوص قطعات چند پارچه ی تزریقی همگام با استاندارد بین المللی ISO TS می باشد.