جولای 31, 2020
پیچ و تاب برداشتن قطعه(warpage)
پدیده ی پیچ و تاب برداشتن قطعه زمانی اتفاق خواهد افتاد که قبل از سرد […]
جولای 31, 2020
عیوب تزریق - شکنندگی
شکنندگی (Brittleness)
شکنندگی عبارت است از عدم تحمل نیرویی که جسم بر اساس محاسبات می بایست تحمل […]
جولای 31, 2020
تاول – حباب (Blister-bubble)
حباب بر جای ماندن فضای خالی ( حبس هوا) یا پر شده از گاز درون […]
جولای 31, 2020
پر نشدن کامل (Short Shot)
پر نشدن کامل قالب به این معنی است که مواد مذاب نتوانسته اند به خوبی […]
جولای 31, 2020
اثر پران روی قطعه (Ejector mark)
اثر پران روی قطعه (Ejector mark) : اثر پران می تواند در اثر فشار وارده […]
جولای 31, 2020
مفهوم چگالی
به نسبت جرم هر ماده بر حجم همان ماده چگالی یا وزن مخصوص آن ماده […]
جولای 31, 2020
لایه لایه شدن (Delamination)
لایه لایه شدن یعنی انباشت چند لایه از مواد به صورتی سرد روی هم به […]
جولای 31, 2020
اثر جریان رگه های حلقه ای
اثر جریان – رگه های حلقه ای دور محل راه گاه (Flow Mark) با توجه […]
جولای 31, 2020
اثر دیزل سوختگی
اثر دیزل زمانی اتفاق می افتد که هوای حبس شده در قسمتی از قالب به […]