جولای 31, 2020
اثر دیزل سوختگی
اثر دیزل زمانی اتفاق می افتد که هوای حبس شده در قسمتی از قالب به […]
جولای 31, 2020
تغییر براقیت سطح قطعه (Poor surface finish )
تغییر براقیت سطح زمانی است که میزان بازتاب نور از نواحی مختلف قطعه یکسان نباشد.این […]
جولای 31, 2020
تغییر رنگ (Discoloration)
عدم یکنواختی رنگ قطعه در کلیه سطوح یا عدم انطباق رنگ قطعه با رنگ نمونه […]
جولای 31, 2020
جریان فواره ای (Jetting)
جریان فواره ای یا جتینگ زمانی اتفاق می افتد که مذاب ورودی به خوبی با […]
جولای 31, 2020
خط جوش ضعیف (Poor Weld Line)
خط جوش ضعیف یکی از عیوبی است که در برخی موارد علاوه بر عیب ظاهری […]
جولای 31, 2020
دمباله مویی راه گاه (Filamentation)
پس از انجام مرحله ی تزریق در سیکل تولید قطعه نوبت به زمان خنک کاری […]
جولای 31, 2020
پلیسه (Flash)
در شرایطی امکان دارد به دلیل کور شدن تعدادی از حفره های قالب در یک […]
جولای 31, 2020
عدم ثبات ابعادی (Dimensional inconsistency)
عدم ثبات ابعادی (Dimensional inconsistency) : عدم ثبات ابعادی به این معناست که قطعه پس […]
جولای 31, 2020
تزریق پلاستیک چیست ؟
تزریق پلاستیک چیست؟ به صورت خلاصه و کوتاه فرآیندی است که مواد اولیه پلیمری را […]